U hebt een wens,
wij verzorgen het vervoer

Wie zijn wij?

De Stichting Twentsewens Ambulance is een non-profit organisatie en wordt bemand door vrijwilligers.

Een dergelijke stichting welke tevens erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dient op goede wijze en transparant haar maatschappelijke doelstellingen na te streven en hieraan uitvoering te geven. Dit kan alleen succesvol geschieden door beleid vast te stellen en deze te bewaken.

Alle medewerkers conformeren zich aan de richtlijnen zoals deze door het bestuur beleidsmatig zijn bepaald en welke voortvloeien uit de bepalingen zoals deze in de statuten van de stichting notarieel zijn vastgelegd.

De vrijwilligers dienen over de functionele kwalificaties te beschikken welke gelden voor de functies die zij binnen de stichting vervullen. Vanuit de stichting wordt hierop toezicht gehouden en verzorgd zij periodieke trainingen om de kennis en vaardigheden getoetst aan de veranderende richtlijnen op peil te houden.

De vrijwilligers kunnen na elke uitgevoerde wensenrit of promotionele activiteit hun ervaring hieromtrent kenbaar maken via een evaluatieformulier. De stichting zal deze opgaven van ervaringen aanwenden om de dienstverlening zowel intern als extern te verbeteren.

Het doel van de stichting

De stichting is als een non-profit organisatie opgericht met als doel mensen met een langdurige chronisch ziekte en/of mensen in hun (pre)terminale levensfase professioneel en comfortabel liggend vervoer aan te bieden ten aanzien van een bepaalde wens of behoefte.

Waarom deze stichting ?

De stichting is een vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers zijn professioneel en enthousiast, en zijn afkomstig uit de (ambulance)zorgsector.

Binnen de ambulancehulpverlening zien wij veel en diverse patiënten.

Een speciale groep vormen zij die chronisch ziek zijn of patiënten die in een laatste levensfase verkeren. Je zou dan zo graag iets extra’s voor hen willen doen. Binnen het reguliere ambulancevervoer is daar vaak door tijdgebrek niet de mogelijkheid toe.

De Stichting Twentsewens Ambulance richt zich dan ook expliciet op deze groep.

Naar aanleiding van een intakegesprek zal worden gekeken of uw aanvraag in aanmerking komt voor vervoer met de Twentsewens Ambulance.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door onderstaande personen:

Cor Havelaar, oprichter van de stichting
Voorzitter

Salah Saïd (cardioloog)
Vice-voorzitter

Pascal van Wezel (relatiebeheerder)
Penningmeester

Bennita Koop (psycholoog)
Secretaris

Margreet Schutte
Algemeen lid

Algemeen lid
Vacature vacant

Alle vrijwilligers van de Stichting Twentsewens Ambulance en de leden van het bestuur zijn onbezoldigd.

De wenscentrale

De planning van de wensen en promo’s wordt via de wenscentrale verzorgd, deze bestaat uit de volgende medewerkers:

Margreet Schutte
Coördinator wenscentrale

Eric Denekamp
Coördinator wenscentrale

Pia van der Wal
Coördinator wenscentrale

Anouk Groen
Coördinator wenscentrale

De wenscentrale is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 053 2030101. Indien een wensaanvraag in behandeling is genomen door de wenscentrale zal aan de aanvrager de contactgegevens van de coördinator van dienst kenbaar worden gemaakt.

De administratie

De administratie van de Stichting Twentsewens Ambulance wordt onder toezicht van het bestuur verzorgd.

Op de vestigingslocatie te Enschede is het officemanagement in handen van mevrouw Margreet Schutte en mevrouw Bennita Koop. Zij zijn tevens ondersteunend werkzaam binnen de wenscentrale.

De raad van advies

Het bestuur van de stichting wordt bijgestaan door een Raad van Advies, deze wordt gevormd door onderstaande personen:

Drs. J. Pierik
directeur/bestuurder van VZA

Mr. M.L.E. Plaggemars
Damsté Advocaten en Notarissen

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling van Stichting Twentsewens Ambulance bestaat uit een groep mensen die de organisatie een warm hart toedraagt. Stichting Twentsewens Ambulance is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Voornamelijk op het terrein van de naamsbekendheid en externe vertegenwoordiging is behoefte aan versterking. De leden van het CvA zijn doorgaans mensen die sleutelposities innemen in de Nederlandse maatschappij. Zij geven op zowel persoonlijke als professionele titel extra cachet aan de stichting. Incidenteel maakt de stichting gebruik van hun ervaring en expertise.
Leden van het Comité van Aanbeveling zijn:

De heer M.J. (Melcher) Groenendijk, MSc RA
financieel directeur Koopmans Bouw b.v.

De heer dr. C. B. (Bas) Leerink
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVenS), Medisch Spectrum Twente, ZIO

De heer dr. P. H. (Pieter) Omtzigt
Tweede Kamerlid CDA

Samenwerkende wensambulances

De Stichting Twentsewens Ambulance verzorgd vanuit haar standplaats te Enschede de wensen voor patiënten en promoaanvragen.

De wensen kunnen een eindbestemming hebben in binnen- en buitenland. De stichting beschikt over eigen ambulances welke voor deze wensen worden ingezet. Indien het voor de uitvoering van de wens nuttig is, zal er onderling contact zijn met de samenwerkende wensambulances in Nederland.

samenwerkendewensambulances

Bekijk alle samenwerkende wensambulances

Wensaanvraag

Het aanvragen van een wens kan
via ons wenssysteem.

Wens aanvragen

 


©2017 Stichting Twentsewens Ambulance | Internetbureau: Webton.nl