U hebt een wens,
wij verzorgen het vervoer

Help ons helpen!

De Stichting Twentsewens Ambulance is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van sponsoring, giften en donaties.
Om het werk vanuit de stichting ook in de toekomst te kunnen blijven realiseren, zijn we afhankelijk van uw bijdragen.
Wilt u de stichting financieel steunen zodat wij ons dankbaar werk kunnen blijven doen? Helpt u ons met een eenmalige bijdrage of mogen wij vaker op uw financiële bijdrage rekenen?

Onze patiënten en hun omgeving rekenen op ons. Mogen wij ook op uw steun rekenen?

Hoe kunt u ons financieel helpen ?

De Stichting Twentsewens Ambulance kent verschillende vormen van financiële ondersteuning:

Founder – Noaber – Donateur – Vrije giften – Legaten

Founder

Een Founder ondersteunt de Stichting Twentsewens Ambulance structureel met een bijdrage van minimaal € 1.000 per jaar (met een minimale contractduur van drie jaren). Als u Founder wordt, dan plaatsen wij uw logo op onze website en op ons promomateriaal waar mogelijk.

Noaber

Een Noaber ondersteunt de Stichting Twentsewens Ambulance structureel met een bijdrage van minimaal € 250 per jaar (met een minimale contractduur van drie jaren).

Donateur

Een Donateur kiest zelf het bedrag waarmee hij/zij de Stichting Twentsewens Ambulance periodiek wenst te ondersteunen. Indien gewenst kunnen wij het door u opgegeven bedrag van uw rekening incasseren. Hiervoor dient u ons een machtiging te verstrekken. De door u verstrekte gegevens worden uiteraard alleen gebruikt ten behoeve van de stichting en zullen nimmer aan derden verstrekt worden.

Vrije giften

Naast de bovengenoemde opties zijn ook vrije giften aan de Stichting Twentsewens Ambulance van harte welkom.

Legaten

Als u de Stichting Twentsewens Ambulance als begunstigde in uw testament wilt benoemen, neem dan contact op met uw notaris.

ANBI-status

De Stichting Twentsewens Ambulance heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009.

Giften van sponsoren en donateurs kunnen fiscaal voordelig aan de Stichting Twentsewens Ambulance worden verstrekt. Afhankelijk of u een bedrijf of een particulier bent, heeft de belastingdienst hiervoor richtlijnen opgesteld voor de aftrek van deze giften voor de vennootschapsbelasting respectievelijk voor de inkomstenbelasting. Wilt u weten hoe gunstig dit voor u en voor ons kan uitpakken, dan verwijzen wij u graag naar de website www.belastingdienst.nl  aangaande aftrekposten of neemt u contact op met uw fiscaal adviseur.

Uw bijdragen zijn van harte welkom op:  NL80 RABO 0137208995 ten name van de Stichting Twentsewens Ambulance e.o.

Wensaanvraag

Het aanvragen van een wens kan
via ons wenssysteem.

Wens aanvragen

 


©2017 Stichting Twentsewens Ambulance | Internetbureau: Webton.nl